O nas

Zajęcia KJF są nacelowane na wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nauczamy pływania stylowego prowadząc do uprawiania sportu pływackiego i rekreacji oraz proponujemy praktykę KARATE JUTSU FUDO jako ogólnorozwojową formę ekspresji ruchowej otwierającą drogę do największej wartości jaką jest ludzkie zdrowie.

Specjalistyczne ćwiczenia gibkościowo-koordynacyjne w procesie podstawowych cech motoryki organizmu oraz jako środek naturalnej odnowy sił witalnych – są istotną metodą zajęć KJF.